Begin pagina     Ovulatietest resultaten     Zwangerschapstest resultaten     Quickguides gebruiksaanwijzing

Privacy verklaring ovulatietest.be


In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (ovulatietest.be) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens:

Sensitest
Distributieweg 54
2645EJ Delfgauw
Nederland

BE Telefoonnummer: 038081447
NL Telefoonnummer: 0153642121

Contact pagina

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

De website ovulatietest.be verzamelt geen persoonsgegevens en slaat deze ook niet op. Er worden geen namen, adresgegevens of emailadressen op de server in een database opgeslagen. De informatie die je hier ziet of die wordt geupload door gebruikers is niet voorzien van persoonsgegevens en daardoor geheel anoniem. De foto`s die gebruikers doorsturen worden voorzien van een code waardoor de herkomst van de informatie wel is te herleiden. Deze gegevens bevinden zich niet op deze server.

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail via onze contact pagina op www.sensitest.be met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek via de contact pagina of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 038081447 (BE) of 0153642121(NL).

Je kunt je persoonsgegevens ook inzien via een link naar je order via onze website.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren de herleidbare datacodes niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. De datacodes worden vanwege een wettelijke verplichting voor een periode van 3 jaar bewaard, daarna wordt de informatie op de externe server geanonimiseerd volgens een geautomatiseerd script.

Ovulatietest.be
ovulatietest.be. Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming.